Kenneth Karlsson blev född i Åmål, Sverige. Han började spela impro/rock med några kamrater i ungdomsåren. Snart väcktes också intresset för klassisk musik och efter några år började han på Musikkhøgskolen Oslo med vidare studier i Nederland. Sen dess har Karlsson arbetat som pianist med samtida klassisk och klassisk musik. På 80-90- talet var han medlem i grupper som Ensemble K4, Oslo Sinfonietta, Aquarius och har haft ett över 25 år långt samarbete med mezzosopranen Hilde Torgersen. Han har också spelat i flera improvisationsgrupper upp genom åren, som kvartetten Point 4 med Jon Balke, Ingar Zach och Bjørn Rabben

Kenneth Karlsson är sen 1989 pianist och konstnärlig ledare i Cikada. Karlsson spelar för närvarande i en improvisations duo med slagverkare Ingar Zach. Han har en duo med sopranen Elisabeth Holmertz och tillsammans leder de gruppen Vollen United, en experimentell genre-överskridande grupp som blandar barock samtida-klassisk, pop, improvisation.

Kenneth Karlsson har turnerat världen över och spelat in en rad album. 2001 fick han en Grammy för sitt solo album ”sofferte onde serene”. I 2005 fick Karlssons ensemble Cikada, Nordisk Råds musikpris

Han har också arbetat med video, dans, multimedia och står bak en mängd beställningsverk och uruppförelser. Karlsson har samarbetat med musiker och komponister som Klaus Lang, Clara Ianotta, James Dillon, Carola Bauckholt,  Liza Lim, Lasse Marhaug, Rolf Wallin. Bent Sørensen, Richard Barrett, Karlsson spelar även indisk harmonium och synthesizer.Kenneth Karlsson was born in Åmål, Sweden. He began playing impro/rock with some friends in his youth. Soon his interest in classical music was aroused and after a few years he started at the Oslo Academy of Music with further studies in the Netherlands. Since then, Karlsson has worked as a pianist within classical and modern classical music. In the 80s and 90s he was a member of groups such as Ensemble K4, Oslo Sinfonietta, Aquarius, and has worked with the mezzo-soprano Hilde Torgersen for more than 25 years. He has also played in several improvisational groups throughout the years: the quartet Point 4 with Jon Balke, Ingar Zach, and Bjørn Rabben being the latest.

Kenneth Karlsson has been the pianist and artistic leader of Cikada since 1989. Karlsson currently plays in an improvisation duo with percussionist Ingar Zach. He is also part of duo with soprano Elisabeth Holmertz and together they lead the group Vollen United, an experimental genre-crossing ensemble blending baroque, current classical, pop, and improvisation.

Kenneth Karlsson has toured around the world and has recorded a number of CDs. In 2001 he received a Spellemannpris (Norwegian Grammy Award) for his solo CD sofferte onde serene. In 2005, his ensemble Cikada received the Nordic Council Music Prize. He has also worked with video, dance, and multimedia, and is behind many commissions and premieres. Karlsson has collaborated with musicians and composers such as Klaus Lang, James Dillon, Carola Bauckholt, Liza Lim, Bent Sørensen, Richard Barrett, and Rolf Wallin. Karlsson also plays the Indian harmonium and synthesizer.kenneth.karlsson(at)me.com