Kenneth Karlsson blev född i Åmål, Sverige. Han började spela impro/rock med några kamrater i ungdomsåren. Snart väcktes också intresset för klassisk musik och efter några år började han på Musikkhøgskolen Oslo med vidare studier i Nederland. Sen dess har Karlsson arbetat som pianist med samtida klassisk, klassisk musik och improvisation. På 80-90- talet var han medlem i grupper som Ensemble K4, Oslo Sinfonietta, Aquarius och har haft ett över 20 år långt samarbete med mezzosopranen Hilde Torgersen. Han har också spelat i flera improvisationsgrupper upp genom åren, som kvartetten Point 4 med Jon Balke, Ingar Zach och Bjørn Rabben

Kenneth Karlsson är sen 1989 pianist och konstnärlig ledare i Cikada. och är även aktiv i flera mindre ensembler. Kenneth Karlsson har turnerat världen över och spelat in en rad album. 2001 fick han en Grammy för sitt solo album ”sofferte onde serene”. I 2005 fick Karlssons ensemble Cikada, Nordisk Råds musikpris

Han har också arbetat med video, dans, multimedia och står bak en mängd beställningsverk och uruppförelser. Karlsson har samarbetat med musiker och komponister som Klaus Lang, Clara Ianotta, James Dillon, Christian Wallumrød, Carola Bauckholt,  Liza Lim, Bent Sørensen, Richard Barrett, Lasse Marhaug, Elisabeth Holmertz, Rolf Wallin. Kenneth Karlsson spelar även indisk harmonium och synthesizer.
Kenneth Karlsson was born in Åmål, Sweden. He started out playing impro/rock with a few friends in his youth. He went on to develop an interest in classical music, and after a few years he became a student at the Music Academy in Oslo, followed by further studies in the Netherlands. Since then Karlsson has been active as a pianist specializing in the areas of contemporary and classical music, and improvisation. During the 1980s and 90s he was a member of groups such as Ensemble K4, Oslo Sinfonietta and Aquarius, and has collaborated with mezzo-soprano Hilde Torgersen for more than 20 years. He has also played in various improvisation groups over the years, including the quartet Point 4 with Jon Balke, Ingar Zach and Bjørn Rabben.

Since 1989 Kenneth Karlsson has been pianist and artistic director of Cikada, and is still active in several smaller ensembles. He has toured all over the world and recorded several albums. In 2001 he received the Norwegian Grammy for his solo album ”sofferte onde serene”, and in 2005 Karlsson’s ensemble Cikada was awarded the Nordic Council Music Prize.

Karlsson has worked with video, dance, multimedia and is responsible for a considerable number of commissioned works and premier performances. He has collaborated with other musicians and composers including Klaus Lang, Clara Ianotta, James Dillon, Christian Wallumrød, Carola Bauckholt, Liza Lim, Bent Sørensen, Richard Barrett, Lasse Marhaug, Elisabeth Holmertz, and Rolf Wallin. In addition to the piano, Kenneth Karlsson plays Indian harmonium and synthesizer.kenneth.karlsson(at)me.com